Start Gården och vi  Getter  Hundar  Boskapsvaktare  Mohairstrumpor Mohairskinn  länkar     Kontakta oss Kuddar
Gården Vi
Stora Botolfsbo finns omnämnd som gård redan 1384 då en Ylian i Botolfsbodum, var nämndeman vid tinget.

Sedan dess har gården bytt ägare många gånger. 1986 köpte vi gården och flyttade hit med våra mjölkkor från sörmland. Det fanns redan en mjölkkobesättning här som vi övertog från tidigare ägaren, fam. Botolfs. Vi sparade det bästa från de båda besättningarna och fortsatte med mjölkproduktion till 1992

 

Andreas Roden, uppvuxen i Järna, Södertälje

 Efter lantbruksskolan har han arbetat med mjölkkor, egna och andras. Sedan 1980 har han engagerat sig i avelsarbetet med Angora getter. Bland annat genom att utbilda sig i bedömning av Angoragetter och mohair.

Det är Andreas som har huvudansvaret för gården och getaveln och också klipper alla djur.

 

Stora Botolfsbo ligger vid Vikasjön, söder om Falun.     

Den består av 50 ha skog och 17 ha åkermark som gränsar mot Vikasjön. Ladugården är byggd för mjölkkor och skulle behöva en del justeringar för att passa bra för getter. Maskinhallen, till vänster på bilden, har i stället blivit getstall.

 

Anita Persson, bonddotter från Söderbärke.

Anita bidrog med ullintresse och en önskan om att ha några vackra Angoragetter efter att ha sett en bild i en tidning. Hon har genomgått utbildningar i mohairkvalité och sortering och är den som tar hand om mohairen efter att den lämnat geten.

  

k

www.vikamohair.se  

ansvarig för hemsidan: Anita Persson