Vika mohair

            

  

      

Andreas Roden                 Anita Persson

 

Stora Botolfsbo finns omnämnd som gård redan 1384 då en Ylian i Botolfsbodum, var nämndeman vid tinget.

Sedan dess har gården bytt ägare många gånger.

1986 köpte vi gården och flyttade hit med våra mjölkkor från Sörmland. Det fanns redan en mjölkkobesättning här som vi övertog från tidigare ägaren, fam. Botolfs.

Vi sparade det bästa från de båda besättningarna och fortsatte med mjölkproduktion till 1992 då getterna fick ta över helt.

Övriga djur som finns på gården är en häst, några höns, en drös katter, några bin och till getternas tjänst en vallhund, Meg och en boskapsvaktare, Elina.

Stora Botolfsbo ligger vid Vikasjön, söder om Falun.

Gården består av 50 ha skog och 17 ha åkermark som gränsar mot Vikasjön. Ladugården är byggd för mjölkkor och skulle behöva en del justeringar för att passa bra för getter. Maskinhallen har i stället blivit getstall.

Vika mohair, Stora Botolfsbo 200, 791 95 Falun

070-5977506