Vika mohair

            

  

      

Andreas Roden                 Anita Persson

 

Angorageten är en gammal ras som hållits som husdjur sedan 4000-3000 år f.Kr.

Den kommer ur en vildgetstam som levde i de Tibetanska bergen.

Vi startade 1988 med att importera 3 getter från Nya Zeeland,

för nöjet att få spinna mohair.

De har nu blivit åtskilligt fler djur.

Hur många djur vi har och hur ålders och könsfördelningen ser ut

varierar under året.

En vuxen get producerar vanligtvis 6 - 7 kg mohair per år fördelat på två klippningar. Killingarna har den mest finfibriga mohairen som är mest lämpad till kroppsnära plagg.  4-5 kg mohair kan en killing producera det första året.

Med åldern blir mohairfibern grövre och starkare och lämpar sig då till kraftigare plagg och tyger, raggsockor och mattor.

Det mesta av vår mohair förädlas till strumpor och sockor via Nord Mohair AB, där vi är delägare. En del av den finaste kidmohairen gör vi garn av.

Efter någon timme har killingen piggnat till  och ställt sig upp.

Mamma get vakar.

 Är killingen för svag för att äta själv sondmatar vi den innan den värms upp.

Vika mohair, Stora Botolfsbo 200, 791 95 Falun

070-5977506